Rättsväsendet och näthatet

Mårten Schultz. Professor i civilrätt samt forskare och lärare vid Stockholms Universitet.

Kränkningar och hot på internet har skapat en het debatt. Mårten Schultz har granskat vilka insatser som är juridiskt möjliga och, framför allt, hur rättsväsendet borde anpassas. Han menar att det finns en ovana inom domstolsväsendet kring näthatet. Dels för att lagar inte är anpassade för en digitaliserad värld men också därför att domare och åklagare allt som oftast tillhör en äldre generation. Han menar att införandet av en nätombudsman kan vara en god idé.

Mårten Schultz är professor i civilrätt. Han är också en flitig debattör och bloggare kring juridiska frågor, sällan rädd för att sticka ut hakan. I samtalet kritiserar han något av det heligaste inom svenskt rättsväsende, nämligen tryckfrihetsförordningen. Problemet är det så kallade meddelarskyddet, alltså möjligheten för en uppgiftslämnare att vara anonym, som riskerar att försvåra utredningar.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 21 November 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 21:04

Relaterade videor