Om oss

Alla ämnen och lärosäten finns här

Vi som står bakom fjärdeuppgiften.se har en bakgrund i den svenska mediebranschen. Under åren har vi frustrerats över hur lite forskare hörs och syns i den allmänna debatten. Ett resultat är att allmänheten missar mycket kunskap, inte minst kring dagsaktuella ämnen där forskare kan ge bakgrund, fakta och intressanta reflektioner. Vi vill ändra på detta och lyfta fram forskarna i allmänhetens ljus.

Val av forskare
I första hand är forskarna som intervjuas på fjärdeuppgiften.se verksamma på ett svenskt universitet, högskola eller institut. Både svenska och utländska forskare, som är verksamma i Sverige, är aktuella och intervjuerna kan både göras på svenska och på engelska. Samtliga ämnesområden i den akademiska världen ska vara representerade på fjärdeuppgiften.se. Ett grundläggande krav är att forskningen bedöms som intressant för allmänheten, att de intervjuade brinner för sin forskning och har en vilja att berätta om sina forskningsresultat. Det är även en fördel om man är beredd att lyfta samtalet från sitt specifika projekt och koppla sina kunskaper till en bredare diskussion.

Fritt att sprida
Videointervjuerna får med tillstånd från Fjärde Uppgiften läggas ut fritt av lärosäten, skolor, forskare själva, media sajter eller andra som kan ha ett intresse att sprida forskning.

Fjärdeuppgiften.se kan av dessa spelare fungera som en databas där de plockar upp intervjuer med forskare som är relevanta för deras syften och målgrupp. Till exempel kan ett universitet publicera intervjuer med forskare från just deras lärosäte.

Finansiärer
Fjärdeuppgiften.se finansieras av organisationer som har ett intresse av att sprida svensk forskning till allmänheten. Det kan vara stiftelser, lärosäten och myndigheter. Dessa exponeras på sajten och får möjlighet att ingå i Fjärde Uppgiften Advisory Board.

Fjärdeuppgiften.se är oberoende gentemot alla finansiärer. Redaktionen avgör vilka intervjuer som ska göras såväl som upplägg för intervjuerna. Ingen avgift tas ut av forskare som intervjuas.

Om kommersiella företag vill lyfta fram forskare på fjärdeuppgiften.se tas ett arvode per intervju. Det ska också framgå tydligt att intervjun är sponsrad av ett företag. Fjärdeuppgiften.se förbehåller sig rätten att säga nej till förfrågningar från företag och vid varje tillfälle bestämma frågeställningar och upplägg för intervjun.

Fjärdeuppgiften.se lanserades i maj 2013.