Om oss

En nationell samlingsplats för forskarintervjuer

Vi som står bakom fjärdeuppgiften.se har en bakgrund i den svenska mediebranschen. Under åren har vi frustrerats över hur lite forskare hörs och syns i den allmänna debatten. Ett resultat är att allmänheten missar mycket kunskap, inte minst kring dagsaktuella ämnen där forskare kan ge bakgrund, fakta och intressanta reflektioner. Vi vill ändra på detta och lyfta fram forskarna i allmänhetens ljus. Så att vem som helst, när som helst, kan komma åt denna kunskap, bli inspirerad och engagerad. Det är så vi tror goda idéer sprids och kan göra verklig nytta.

Val av forskare

I första hand är forskarna som intervjuas på fjärdeuppgiften.se verksamma på ett svenskt universitet, högskola eller institut. Både svenska och utländska forskare, som är verksamma i Sverige, är aktuella och intervjuerna kan både göras på svenska och på engelska. Samtliga ämnesområden i den akademiska världen ska vara representerade på fjärdeuppgiften.se. Ett grundläggande krav är att forskningen bedöms som intressant för allmänheten, att de intervjuade brinner för sin forskning och har en vilja att berätta om sina forskningsresultat. Det är även en fördel om man är beredd att lyfta samtalet från sitt specifika projekt och koppla sina kunskaper till en bredare diskussion.

Fritt att sprida

Videointervjuerna får med tillstånd från Fjärde Uppgiften läggas ut fritt av lärosäten, skolor, forskare själva, media sajter eller andra som kan ha ett intresse att sprida forskning.

Fjärdeuppgiften.se kan av dessa spelare fungera som en databas där de plockar upp intervjuer med forskare som är relevanta för deras syften och målgrupp. Till exempel kan ett universitet publicera intervjuer med forskare från just deras lärosäte.

Fjärde Uppgiften erbjuder partnerskap

Fjärde Uppgiften erbjuder lärosäten och stiftelser att teckna årsvisa partnerskap. Under perioden producerar Fjärde Uppgiften högkvalitativa intervjuer med aktuella forskare som är knutna till lärosätet/stiftelsen. Intervjuerna distribueras i Fjärde Uppgiftens kanaler vilket garanterar att forskarna blir synliga och intervjuerna sprids. Som partner är det även fritt att sprida intervjuerna på lärosätets/stiftelsens sajt. Urvalet av forskare görs av Fjärde Uppgiften tillsammans med partnern. Men Fjärde Uppgiften förbehåller sig rätten att göra det slutliga urvalet. Det är också Fjärde Uppgiften som bestämmer upplägg för intervjuerna. Inför och i samband med intervjuerna ger Fjärde uppgiftens erfarna journalister tips och råd kring hur budskapen bäst kan kommuniceras.

För priser, besökssiffror och mer information, kontakta gärna Fjärde Uppgiften.

Fjärdeuppgiften.se lanserades i maj 2013.