I mitten av augusti började Anna Szekely och hennes kollegor att studera avloppsvattnet i Uppsala för att upptäcka spår av Covid-19. Inledningsvis fann de ingenting men efter några veckor såg de tydliga indikationer.... Upptäcker Covid-19 i avloppsvatten
Fler pilar pekar åt fel håll än åt rätt håll i Sverige när det gäller brottslighet. Det menar kriminologen Manne Garell som i flera år forskat kring brottslighetens orsaker.... De grova och gängrelaterade brotten ökar i Sverige
Ett ökat intresse för att äta, diskutera och njuta av god mat är ett globalt fenomen. Men i få länder har utvecklingen varit så markant och så snabb som i Sverige.... Håkan Jönsson Så påverkas Sverige av den gastronomiska revolutionen
Hur finansieras den? Finns det några positiva effekter? Åsa Malmström Rognes Vilken är bakgrunden till Kinas Sidenvägsprojekt (BRI) ?
Kina får ofta kritik för bristande ambitioner på miljöområdet, både på hemmaplan och i samband med globala klimatmöten.... Karl Hallding Kinas gröna, globala ambitioner
Inför årets valrörelse har både politiker och andra pratat mycket om känslor, om både näthat och om vad som händer med samhället när rädslor sprids.. Känslor och politik har alltid gått hand i hand
Svenska elever blir allt sämre vid en internationell jämförelse. "Problemet är att det finns för många skolor i Sverige idag som inte håller måttet" Det finns för många lågpresterande skolor
Att internet har förändrat världen råder det lite tvivel om. Nu kommer nästa revolution, nämligen när våra saker kopplas ihop med varandra. ”Internet of things” nästa digitala revolution
Västvärldens demokratier bygger på representativ demokrati, alltså parlament med folkvalda politiker. Men våra folkvalda kan påverkas av lobbyister som agerar i andras intressen.. Demokratiska innovationer – nya sätt att tackla framtidens utmaningar
”Risken är stor att vi går mot en framtid med ökande kunskapsklyftor och ökande deltagarklyftor”. Det menar Jesper Strömbäck och pekar på att problemet går att spåra till det förändrade medielandskapet. Ökat medieutbud en utmaning för demokratin
Kvinnliga politiker lyfter enligt forskningen fram andra frågor än manliga politiker. Det kan handla om socialpolitik och välfärdsfrågor. Idag har typiskt manliga frågor hamnat högst upp på den politiska agendan i Sverige.. Hur påverkas politiken av fler kvinnor i riksdagen?
Sverige sticker ut bland andra västländer med en nästan obefintlig reglering kring lobbyisters arbete. Det skapar bekymmer, menar Anna Tyllström som forskat kring lobbyisternas påverkan på politiken. Så påverkar lobbyism och sociala medier demokratin i Sverige