Inför årets valrörelse har både politiker och andra pratat mycket om känslor, om både näthat och om vad som händer med samhället när rädslor sprids.. Känslor och politik har alltid gått hand i hand
Svenska elever blir allt sämre vid en internationell jämförelse. "Problemet är att det finns för många skolor i Sverige idag som inte håller måttet" Det finns för många lågpresterande skolor
Att internet har förändrat världen råder det lite tvivel om. Nu kommer nästa revolution, nämligen när våra saker kopplas ihop med varandra. ”Internet of things” nästa digitala revolution
Västvärldens demokratier bygger på representativ demokrati, alltså parlament med folkvalda politiker. Men våra folkvalda kan påverkas av lobbyister som agerar i andras intressen.. Demokratiska innovationer – nya sätt att tackla framtidens utmaningar
”Risken är stor att vi går mot en framtid med ökande kunskapsklyftor och ökande deltagarklyftor”. Det menar Jesper Strömbäck och pekar på att problemet går att spåra till det förändrade medielandskapet. Ökat medieutbud en utmaning för demokratin
Kvinnliga politiker lyfter enligt forskningen fram andra frågor än manliga politiker. Det kan handla om socialpolitik och välfärdsfrågor. Idag har typiskt manliga frågor hamnat högst upp på den politiska agendan i Sverige.. Hur påverkas politiken av fler kvinnor i riksdagen?
Sverige sticker ut bland andra västländer med en nästan obefintlig reglering kring lobbyisters arbete. Det skapar bekymmer, menar Anna Tyllström som forskat kring lobbyisternas påverkan på politiken. Så påverkar lobbyism och sociala medier demokratin i Sverige
Är de västerländska demokratierna verkligen lämpade att klara av dagens stora klimat- och miljöutmaningar? Demokratin och klimatutmaningen
Det här ömsesidiga beroendet mellan världens två ekonomiska stormakter skapar en slags ”ekonomisk terrorbalans” Trump och Kina förstår varandra
Att trådlös kommunikation har förändrat våra liv torde knappast vara en överdrift. Men har den stora revolutionen redan skett eller ligger den framför oss? Linköping har en viktig roll i morgondagens mobilsystem
Europa har stora demografiska utmaningar med krympande befolkningar och allt fler äldre. Trots detta har det varit en tydlig trend att försvåra migration och stänga Europas gränser utåt. Europas migrationspolitik, igår, idag och imorgon
Med den senaste DNA-tekniken är det idag möjligt att undersöka mänskliga kvarlevor som är tiotusentals år gamla... Ny teknik ger nya svar på evolutionen Ny teknik ger nya svar på evolutionen