Vår uppgift

Att sprida forskning till allmänheten

Efter tredje uppgiften….
En forskares två första uppgifter är att utbilda studenter och bedriva forskning. Den tredje uppgiften är att nå ut med sin forskning till allmänheten, helt enkelt verka för att forskningen kommer till nytta för samhället.

Begreppet tredje uppgiften är välkänt bland forskare och även politiker som i flera decennier talat om forskarnas utmaning att nå ut till medborgarna. Men uppfyllandet av tredje uppgiften har varit svår och forskarna har långt ifrån alltid varit synliga i den breda samhällsdebatten.

 

….tar fjärde uppgiften vid
Med internet och rörlig bild kan den fjärde uppgiften nu förverkligas. Genom ny teknik och sociala medier kan den svenska allmänheten ta del av forskning på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Tekniken öppnar också upp för fördjupning och förkovring för de som är intresserade.

Samtal med forskningen i centrum
På fjärdeuppgiften.se ges forskare möjlighet att föra längre resonemang och tala till punkt. Samtalen kretsar kring själva forskningsresultaten men tar även upp aktuell forskning utifrån användningsområden, koppling till annan forskning, till näringslivet och så vidare. Intervjuerna ska vara inspirerande och lärorika för tittaren.

Vår uppgift är att göra forskarintervjuer som är värda att sprida, samla ihop dom under ett tak samt paketera dom så att de är lätta att hitta, ta del av och dela med andra.

Fjärde uppgiften – forskning till allmänheten