Helene Andersson-Svahn leder en tvärvetenskaplig grupp som tagit fram en banbrytande metod för att analysera... Förenar biologi med teknik för banbrytande forskning
För en vecka sedan drabbades flera svenska segregerade förorter av upplopp och bränder. Irene Molina har forskat i flera... Den svenska bostadsmarknaden är rasistisk
Gunilla Burell och hennes forskningsgrupp fick internationell uppmärksamhet när de härom året kunde påvisa att en professionell... Därför orsakar stress hjärtsjukdomar
Med hjälp av spektroskopiska mätmetoder så är det möjligt att göra mätningar som kan avslöja om ett visst ämne finns i ett studerat preparat... Så kan matematiska formler bidra till mindetektion
Otto Cars berättar hur en massiv överanvändning av antibiotika kunnat leda till att människor blivit motståndskraftiga mot det viktiga läkemedlet. Om detta tidigare var... Antibiotikaresistensen i världen har nått vägs ände
Johan Mauritssons forskargrupp fick ett internationellt genombrott när de 2008 lyckades filma en elektron som lämnar en atom. Han berättar om hur det handlar om att... Vill kunna styra elektroners rörelser
Kreativitet är ett område som ofta förknippas med organisationer. Ett företag vill bli mer kreativt och innovativt för att bli mer lönsamt. Psykologer, som Eva Hoff, forskar kring... Lek väcker kreativitet
Orlando Mella har sedan 2004 mätt svenskarnas attityder gentemot invandrare i den årliga rapporten ”Mångfaldsbarometern”. Vid en europeisk jämförelse ligger... Negativa attityder mot invandrare på väg att öka
Fem gånger under jordens historia har dramatiska minskningar av arter och biologisk mångfald ägt rum, den senaste omfattade bland annat dinosauriernas... Det sjätte massutdöendet
Björn-Ola Linnér har varit på plats på samtliga stora klimatmöten under de senaste femton åren. Han har därmed nära följt det politiska spelet mellan länder... Klimatmötena gör visst nytta
De senaste hundra åren har USA och Europa dominerat världsekonomin. Kolonialisering och en tidig industrialisering är två viktiga förklaringar... Västvärldens ekonomiska dominans vid vägs ände
Filosofer kan spela en viktig roll för att lösa några av vår tids allra största och viktigaste utmaningar. Det menar Gustaf Arrhenius som är professor i praktisk filosofi... Filosofen som tänker på kommande generationer, ekonomi och politik