Västvärldens demokratier bygger på representativ demokrati, alltså parlament med folkvalda politiker. Men våra folkvalda kan påverkas av lobbyister som agerar i andras intressen.. Demokratiska innovationer – nya sätt att tackla framtidens utmaningar
”Risken är stor att vi går mot en framtid med ökande kunskapsklyftor och ökande deltagarklyftor”. Det menar Jesper Strömbäck och pekar på att problemet går att spåra till det förändrade medielandskapet. Ökat medieutbud en utmaning för demokratin
Kvinnliga politiker lyfter enligt forskningen fram andra frågor än manliga politiker. Det kan handla om socialpolitik och välfärdsfrågor. Idag har typiskt manliga frågor hamnat högst upp på den politiska agendan i Sverige.. Hur påverkas politiken av fler kvinnor i riksdagen?
Sverige sticker ut bland andra västländer med en nästan obefintlig reglering kring lobbyisters arbete. Det skapar bekymmer, menar Anna Tyllström som forskat kring lobbyisternas påverkan på politiken. Så påverkar lobbyism och sociala medier demokratin i Sverige
Är de västerländska demokratierna verkligen lämpade att klara av dagens stora klimat- och miljöutmaningar? Demokratin och klimatutmaningen
Det här ömsesidiga beroendet mellan världens två ekonomiska stormakter skapar en slags ”ekonomisk terrorbalans” Trump och Kina förstår varandra
Att trådlös kommunikation har förändrat våra liv torde knappast vara en överdrift. Men har den stora revolutionen redan skett eller ligger den framför oss? Linköping har en viktig roll i morgondagens mobilsystem
Europa har stora demografiska utmaningar med krympande befolkningar och allt fler äldre. Trots detta har det varit en tydlig trend att försvåra migration och stänga Europas gränser utåt. Europas migrationspolitik, igår, idag och imorgon
Med den senaste DNA-tekniken är det idag möjligt att undersöka mänskliga kvarlevor som är tiotusentals år gamla... Ny teknik ger nya svar på evolutionen Ny teknik ger nya svar på evolutionen
Ekologiskt jordbruk ger betydligt lägre skördar än traditionellt jordbruk och kräver därför en mycket större yta för att producera den mat som människan behöver.. Ekologiskt jordbruk är negativt för klimatet
Vi sover allt mindre och sämre. Inte minst många barn och tonåringar har idag sömnsvårigheter och det riskerar att leda till allvarliga.. Skärmkultur och höga prestationskrav leder till sömnproblem
Sverige är ett av världens ledande länder inom nanoteknologi och forskningsområdets ledande person i Sverige heter.. Intervju Lars Samuelsson Ser början på svensk jätteindustri