Att trådlös kommunikation har förändrat våra liv torde knappast vara en överdrift. Men har den stora revolutionen redan skett eller ligger den framför oss? Linköping har en viktig roll i morgondagens mobilsystem
Europa har stora demografiska utmaningar med krympande befolkningar och allt fler äldre. Trots detta har det varit en tydlig trend att försvåra migration och stänga Europas gränser utåt. Europas migrationspolitik, igår, idag och imorgon
Med den senaste DNA-tekniken är det idag möjligt att undersöka mänskliga kvarlevor som är tiotusentals år gamla... Ny teknik ger nya svar på evolutionen Ny teknik ger nya svar på evolutionen
Ekologiskt jordbruk ger betydligt lägre skördar än traditionellt jordbruk och kräver därför en mycket större yta för att producera den mat som människan behöver.. Ekologiskt jordbruk är negativt för klimatet
Vi sover allt mindre och sämre. Inte minst många barn och tonåringar har idag sömnsvårigheter och det riskerar att leda till allvarliga.. Skärmkultur och höga prestationskrav leder till sömnproblem
Sverige är ett av världens ledande länder inom nanoteknologi och forskningsområdets ledande person i Sverige heter.. Intervju Lars Samuelsson Ser början på svensk jätteindustri
Det är långt ifrån bara Donald Trump som anklagar medier och forskare för att ljuga. I en allt mer polariserad debatt.. Människans psykologi bidrar till faktaresistens
I Sverige och många andra västländer ser vi på åldrandet som något patologiskt, nästan sjukligt som ska botas... Dagens samhälle ser på åldrandet som något sjukligt
Traditionellt har man sett på hjärnan som uppdelad i olika funktioner, där en viss del har en viss uppgift. Henrik Jörntell och hans forskarlag utmanar den synen... Ny och utmanande syn på hur hjärnan fungerar
Datorer kan göra fantastiska saker, men fortfarande saknar de mänskliga egenskaper som att tolka intryck, reagera på... Ser längre in i hjärnan
Människans matvanor pekas ut som en allt viktigare faktor i klimatarbetet. Matproduktion kräver mycket energi och vatten. Dessutom slängs runt 40 procent av all mat... Så äter vi oss till en klimatsmart värld
För femton år sedan gick stressrelaterad psykisk ohälsa om den fysiska ohälsan som vanligaste sjukskrivningsorsak i Sverige. Sedan dess har problemen... Starka trender ökar stressen