40 års felbeslut har bäddat för dagens energikris

Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och författare till boken ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning.”

Den svenska energikrisen med höga elkostnader och en potentiell bristsituation kan delvis förklaras av bristen på gas i Europa. Men det råder ingen tvekan om att situationen också är självförvållad och orsakad av felaktiga, politiska, beslut. Det menar professor Jan Blomgren som pekar på att nedläggningen av kärnkraft i södra Sverige inte bara skapat en situation med minskad elproduktion. Det gör också att överföringen inom landet fungerar sämre än tidigare. 

”Det behövs stora tunga anläggningar som gör elnäten stabila och som gör det möjligt att ’trycka strömmen’ dit den behövs. Eftersom vi inte vill ha kraftverk som går på olja eller kol så återstår endast kärnkraft”, förklarar Jan Blomgren i samtalet med Fjärde Uppgiften där han på femton minuter går igenom hur ett lands elförsörjning fungerar och vad han menar gått fel i svensk energiförsörjning på punkt efter punkt. 

På frågan om elproduktionen kan öka den takt som krävs för att mätta explosionen av elbilar och industrisatsningar som bygger på elektricitet, tvekar inte Jan Blomgren en sekund. 

”Det handlar om önskedrömmar. Jag skulle gärna se en elektrifiering av samhället i den takt som man vill. Men det är tyvärr helt orealistiskt.”

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 28 October 2022
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 15:29

Relaterade videor