Framtidens kärnkraft bör vara en del av Sveriges energisystem

Flera länder i Europa börjar se på kärnkraft med helt nya, mer positiva, ögon. Anledningen är att forskningen kring nästa generations kärnkraft går snabbt framåt och förändrar förutsättningarna för energikällor. Det handlar om små, modulära, kärnkraftsverk som kan placeras nära där energibehovet finns, till exempel vid en industri. Men också om helt nya tekniker som gör att bränslet från kärnkraften kan återvinnas och att det därmed blir en mer hållbar cykel.
”Tekniken är idag mer eller mindre på plats, samtidigt som det finns mycket att förbättra”, säger Pär Olsson och berättar att hans forskarteam på KTH är inriktade på små reaktorer som kan använda bly som kylningsmedel. Med bly kan farliga ämnen bindas bättre och gör kärnkraften säkrare.
I samtalet med Fjärde uppgiften berättar Pär Olsson att han tror och hoppas att de moderna kärnkraftverken ska bli en viktig del av framtidens energisystem. Till exempel skulle de passa utmärkt att sätta upp nära de nya, energislukande, industriprojekten i Norrland som byggs just nu.
”Tyvärr är frågan väldigt politiserad där vissa är väldigt positiva och andra lika negativa. Ett bekymmer är att vi i Sverige inte får bygga mer än tio reaktorer. Det betyder att lagen inte är anpassad för framtidens, små modulära, kärnkraftverk”, säger Pär Olsson.

Pär Olsson, professor i fysisk, KTH

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 18 March 2022
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 10:04

Relaterade videor