Svenska brottsbalken behöver skrivas om

Bo Wennström, professor i rättsvetenskap.

Sverige sticker ut i Europa med en lagstiftning som är konstruerad för att göra det så svårt som möjligt att dela ut hårda straff, som fängelsedomar, vilket är ett bekymmer idag när kriminaliteten förändrats och hårdare straff skulle behövas. Det menar Bo Wennström som studerat den svenska straffrättens historia. Enligt honom lades grunden på 60- och 70-talet då idéer om att förebyggande åtgärder skulle prioriteras före fängelsestraff fick stort genomslag.

Många av de då rådande tankarna skrevs in i brottsbalken 1989 och har därmed fortfarande stor betydelse för domstolarna, hävdar Bo Wennström. Att forskning pekar på att hårda straff inte har någon effekt, som många hävdar, skriver han inte under på. ”Den forskningen är väldigt grund och gammal”, säger han i samtalet med Fjärde uppgiften där han även berättar om sin forskning kring svensk polis. Enligt Bo Wennström har den tappat bort sin uppgift att förhindra brott. ”Det är samma tankegångar som fått styra här, att det är samhällets fel att det finns kriminella och att bättre välfärd därmed är viktigare än en effektiv polis.

 

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 30 April 2021
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 12:29

Relaterade videor