Upptäcker Covid-19 i avloppsvatten

I mitten av augusti började Anna Szekely och hennes kollegor att studera avloppsvattnet i Uppsala för att upptäcka spår av Covid-19. Inledningsvis fann de ingenting men efter några veckor såg de tydliga indikationer på viruset. Strax därefter visade det sig också att pandemin fått ett nytt utbrott i Sverige och att Uppsala var särskilt drabbat. ”Våra regelbundna studier visar tydligt att det med hjälp av avloppsvatten är möjligt att inte bara upptäcka viruset utan också att förutse nya vågor av pandemin i en stad”, säger Anna Szekely som i sin forskning just är inriktad på att upptäcka och analysera olika virus i naturen.

I samtalet med Fjärde uppgiften berättar hon att analys av avloppsvatten varit ett känt forskningsfält i flera decennier som bland annat syftar till att upptäcka halter av läkemedel och just virus. Det hon vill göra är att strukturera upp och förfina metoderna för att öka träffsäkerheten och koppla ihop resultaten med myndigheternas statistik. Allt för att få en bättre bild av spridningen av till exempel Covid-19 och kunna förutse nya, lokala, utbrott.

Anna Szekely
Docent i limnologi, institutionen för ekologi och genetik, Uppsala Universitet.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 5 November 2020
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 10:25

Relaterade videor