Det finns för många lågpresterande skolor

Anders Jakobsson, Professor i pedagogik, Malmö Universitet.

Svenska elever blir allt sämre vid en internationell jämförelse. Detta enligt de så kallade Pisa-undersökningar som visar att Sverige har gått från att vara ett av de länder med bäst resultat när mätningarna började år 2000 till att ligga omkring OECD-snittet. Anders Jakobssons forskning visar att förklaringen till tappet handlar om att det är de mest lågpresterande elever som sänkt sina resultat medan de duktiga eleverna klarar sig bra. ”Problemet är att det finns för många skolor i Sverige idag som inte håller måttet, det vill säga inte har tillräckligt hög måluppfyllelse”, förklarar han i samtalet med Fjärde Uppgiften där han också ger sina förklarar kring vad det kan bero på.
”Jag är bekymrad och tycker att det behövs kraftfulla åtgärder från politiker.”

 

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 30 August 2018
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 9:20

Relaterade videor