Demokratiska innovationer – nya sätt att tackla framtidens utmaningar

Graham Smith, Professor i statsvetenskap, University of Westminster

Västvärldens demokratier bygger på representativ demokrati, alltså parlament med folkvalda politiker. Men våra folkvalda kan påverkas av lobbyister som agerar i andras intressen, och bry sig mer om att bli omvalda än att fatta nödvändiga men obekväma beslut. För de politiker som vågar ta hjälp av dem de representerar finns dock flera möjligheter.

Graham Smith studerar demokratiska innovationer som vuxit fram i takt med den traditionella demokratins utmaningar. Det kan handla om att ett slumpvist urval medborgare bjuds in för att diskutera kontroversiella frågor som politiker ogärna tar i, eller om att invånare i fattiga områden får ansvar för sin egen budget. Även ny teknik öppnar upp för andra sätt att engagera medborgare i den demokratiska processen på ett mer direkt sätt än via traditionella val.

I intervjun nämner Graham sajten Participedia: https://participedia.net/

Denna intervju är en del i serien ‘Framtidens demokrati’ som är ett samarbete med Institutet för Framtidsstudier (IF).

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 30 May 2018
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 12:06

Relaterade videor