Så påverkar lobbyism och sociala medier demokratin i Sverige

Anna Tyllström, Doktor i företagsekonomi, Institutet för Framtidsstudier

Sverige sticker ut bland andra västländer med en nästan obefintlig reglering kring lobbyisters arbete. Det skapar bekymmer, menar Anna Tyllström som forskat kring lobbyisternas påverkan på politiken. Inte minst eftersom vi riskerar att skapa en politisk ojämlikhet där företag eller organisationer som har råd att betala också får bäst tillgång till politiker som är valda för att fatta beslut. Ett exempel är frågan kring vinster i välfärden där starka företag och organisationer, enligt Anna Tyllström, varit ovanligt duktiga på att påverka politikerna i denna laddade fråga. ”Det är definitivt viktigt att vi får tydligare regler kring lobbyism”, säger hon bland annat i samtalet med Fjärde Uppgiften.

Denna intervju är en del i serien ‘Framtidens demokrati’ som är ett samarbete med Institutet för Framtidsstudier (IF).

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 24 April 2018
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 10:59

Relaterade videor