Dagens samhälle ser på åldrandet som något sjukligt

Janicke Andersson, filosofie doktor, Äldre och åldrande, Lunds universitet

I Sverige och många andra västländer ser vi på åldrandet som något patologiskt, nästan sjukligt som ska botas. Ett resultat av det är att vi dömer ut äldre från arbetsmarknaden och inte tar tillvara deras kompetens. En annan effekt är att dagens äldre ägnar mycket tid och lägger ned stora pengar på att framstå som yngre än vad de är. Det säger Janicke Andersson, som forskar kring hur samhället ser på äldre. Hon förklarar i samtalet med Fjärde uppgiften att synen på äldre skiljer sig mellan olika kulturer och också mellan olika tidsepoker. Industrialiseringen och dagens snabba teknikskiften har påverkat synen till mer negativt. ”Det har ännu mer skapat en bild av de äldre som ’de som inte hänger med’”

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 8 March 2017
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 13:22

Relaterade videor