Alger kan bli en ny svensk storindustri

Fredrik Gröndahl, lektor på Industriell ekologi, KTH

I Asien har alger funnits som en naturlig del av matlagningen i flera tusen år. Det är också här det mesta av världens alger odlas. I västvärlden har alger mest fungerat som konsistensgivare eller färgämnen i mat. Men detta kommer att ändras, spår Fredrik Gröndahl som driver ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla storskaliga algodlingar i Sverige. ”Sverige har goda förutsättningar för att odla alger med bland annat rent vatten”, förklarar han och pekar på hur näringslivet snabbt fått upp intresset för hans projekt. Och även om alger kan användas som biobränsle och i nya material så är det som just mat där potentialen bedöms störst. ”Förutom att alger är nyttigt så är det en viktig drivkraft att det är bra för miljön. Odlingarna kräver inte vatten och tar inte upp land”.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 21 October 2016
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 8:15

Relaterade videor