Därför är vissa skolor bättre än andra

Ulf Blossing, docent i pedagogik, Göteborgs Universitet

Att svenska skolelevers resultat faller i internationella undersökningar har varit svårt att undgå. Förklaringarna är många, allt från bristande lärarkompetens och stökig miljö till avsaknaden av mål. En mindre diskuterad faktor är sättet som skolorna är organisade. Det är också en underskattad förklaringsvariabel menar Ulf Blossing, som i sin forskning visar på ett tydligt samband mellan hur en rektor organiserar sin personal och elevernas skolresultat. Till exempel är det helt centralt att lärare samarbetar och sätter gemensamma mål. ”Vi måste lära oss av de framgångsrika skolorna här”, säger Ulf Blossing i samtalet med Fjärde Uppgiften.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 9 June 2016
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 08:29

Relaterade videor