Alger och tång framtidens energi

Ulrika Welander, professor bioteknik, Linnéuniversitetet

Biogas står för en försvinnande liten del av den svenska energimixen. Men eftersom den inte påverkar klimatet bedöms den som viktig för framtiden. Potentialen är också stor. Traditionellt sett har biogas mest utvunnits ur slam och matavfall. Ulrika Welander och hennes team forskar kring hur havsbaserade råvaror som alger och tång skulle kunna bilda biogas. Tekniken finns där, det handlar bara om att göra processen mer effektivt så att det blir lönsamt. Ulrika Welander är övertygad om att det går och berättar i samtalet vad som verkligen krävs.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 19 October 2015
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 8:51

Relaterade videor