Så blev miljöfrågor och socialt ansvar en styrelsefråga

Niklas Egels-Zandén, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

De senaste tio åren har hållbarhet och corporate social responsability (CSR) blivit modeord i näringslivet. Företagen formulerar hållbarhetspolicies, ger ut CSR-rapporter, tillsätter hållbarhetschefer och sätter upp ambitiösa CSR-mål.

Men vad menas egentligen med hållbarhet och hur har företagens arbete med sociala frågor och miljö förändrats i dagens globaliserade värld där varor, tjänster, kapital och människor rör sig fritt över världens gränser?

Niklas Egels Zandén är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och en av Sveriges främsta experter på hållbarhet. I sin forskning har han undersökt hur näringslivets syn på hållbarhetsfrågor förändrats – från ett nödvändigt ont till något som genomsyrar hela verksamheter.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 9 June 2015
  • Intervjuare: Jonas Malmborg
  • Längd: 10:23

Relaterade videor