Så tänker en psykopat

Karolina Sörman, doktorand i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet

Psykopati är associerat med återfall i brottslighet, inklusive våldsbrott. Psykopater kännetecknas av att vara manipulativa, impulsiva, ansvarslösa, sakna empati och ånger. Men det finns också personer med höga psykopatiska drag som kan vara framgångsrika samhällsmedborgare – modiga, charmiga och kreativa.

Karolina Sörman är utbildad neurobiolog och doktorand vid Karolinska institutet. I sin forskning fokuserar hon på de kliniska tester som används för att bedöma psykopati. Hur upptäcker man en psykopat? Hur tänker de? Och går psykopati att behandla?

Under arbetet med sin forskning har Karolina Sörman träffat och intervjuat både kriminella och ickekriminella grupper för att undersöka psykopatiska drag och hur de tar sig uttryck.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 27 February 2015
  • Intervjuare: Jonas Malmborg
  • Längd: 17:04

Relaterade videor