Upptäcker psykopater på Facebook

Sverker Sikström. Professor i kognitiv psykologi, Lunds Universitet.

I vardagen finns det inget viktigare verktyg för att läsa av en människa än hur den använder ord och meningar i sitt dagliga språk, det som kallas semantik. Men inom psykologin används denna kunskap sällan för att förstå en människa och kartlägga personlighetsdrag. Anledningen är att semantiken ansetts svårmätbar och därmed för osäker. Det försöker Sverker Sikström och hans forskarlag att ändra på. Med hjälp av datorer, algoritmer och modelleringar vill de genom människors språk kartlägga personligheter.

Ett konkret och internationellt uppmärksammat projekt är att undersöka kopplingen mellan hur människor uttrycker sig på Facebook och manipulerande personlighetsdrag som psykopati och narcissism. I samtalet berättar Sverker Sikström att det finns en tydlig koppling och att det alltså går att säga något om att en individ är psykopat, baserat på sina statusuppdateringar. Han resonerar också kring hur dessa kunskaper kan komma att användas i framtiden.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 6 November 2014
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 13:36

Relaterade videor