Malmö och Stockholm farligast i Sverige

Manne Gerell. Doktorand i kriminologi vid fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola.

Brott kopplas ofta samman med olika kategorier av människor. Manne Gerell, som i grunden är geograf, forskar kring själva platsens betydelse för brottsligheten. Han menar att det är en underskattad faktor. ”Även om det naturligtvis handlar om att vissa människor bor på vissa platser, så tror jag att platsen i sig påverkar människor och hur de agerar.”

Framförallt har han studerat brott i utanförskapsområden i Malmö, en stad som slentrianmässigt pekas ut som våldsam och farlig. ”Bilden är rätt, tillsammans med Stockholm kan man nog säga att Malmö är farligast i Sverige, lite beroende på hur man ser på statistiken. Men det är ändå en klart överdriven bild!”

På samma sätt hävdar Manne Gerell att det finns en felaktig bild av att människor känner sig alltmer otryggare i Sverige, tvärtom pekar all forskning på att vi blir tryggare.

I samtalet med Fjärde Uppgiften resonerar han också kring de bilbränder och upplopp som drabbar storstädernas förorter i Sverige, vad som driver upploppen och vilka lösningar han ser på problemen.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 16 October 2014
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 11:24

Relaterade videor