Kemin bakom mirakelträdet

Maja Hellsing. Forskare materialfysik, Uppsala Universitet.

Moringaträdet har länge kallats för mirakelträdet. Dels för att det kan växa på torra och eländiga platser där inga andra växter överlever. Men också därför att trädets alla olika delar kan användas och komma till nytta. Det gäller inte minst Moringaträdets frön som i Afrika används för att rena vatten. Fröna får smutsen att klumpas ihop vilket gör det enkelt att avskilja. Processen är enkel och kan användas i byar där rent vatten är en stor bristvara. Den är också betydligt mer miljövänlig än användandet av de metallsalter som ofta används i andra delar av världen för att skilja ut smuts från vatten.

Maja Hellsing forskar kring mekanismen som ligger bakom att vattnet skiktas av dessa frön. Inte minst syftar forskningen till att förfina processen, som att till exempel hitta den perfekta mängden frön. Hon berättar i samtalet också om hur en ökad förståelse av de kemiska processerna skulle kunna öppna för att använda frön från andra växter, kanske även från den svenska floran.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 29 August 2014
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 8:36

Relaterade videor