Politiken måste återerövras

Sverker Sörlin. Professor i miljöhistoria, KTH

Allt är politik. Att vara emot politikers makt är politik. Och att tvärt om hävda att politik bör få större plats i samhället – det är också politik. I en ny bok ger Sverker Sörlin en filosofisk syn på begreppet politik. Han förklarar varför politiken har retirerat i samhället och varför den måste återerövras.

Politik, menar han, har blivit en krass strävan efter tillväxt, effektivitet och ordning. Eller har det blivit ett tröttsamt skådespel med val, partiutspel och yrkespolitiker. Inte så konstigt att det politiska engagemanget bland allmänheten länge har minskat.

Sverker Sörlin är förutom forskare välkänd journalist, författare och debattör. I samtalet resonerar han hur politiken också lämnat de här yrkesgrupperna i deras strävan att till varje pris vara objektiva och stå utanför politiken. Men det är ett feltänk som gått för långt. Han menar att forskare, tvärtom, borde medverka i och för vad han kallar ‘det politiska’!

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 26 June 2014
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 21:19

Relaterade videor