Fler vilda djur för ett öppnare landskap

Carl-Gustaf Thulin. Docent i populationsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 

För hundra år sedan fanns uppskattningsvis sex miljoner tamdjur på lösdrift i Sverige. Idag, efter lantbrukets rationalisering, har många frigående tamdjur försvunnit. Ett resultat av det är att 70 procent av våra öppna ängs- och hagmarker försvunnit och, i hög grad, ersatts med granskog. Detta har bland annat medfört att den biologiska mångfalden utarmats. Carl-Gustaf Thulin berättar i samtalet om hur han med sin forskning vill öppna möjligheten för att driva lantbruk med djur på lösdrift.

Han berättar också om hur fler vilda djur skulle bidra till ett öppnare och mer levande landskap. Samtidigt som det skulle kunna öka produktionen av inhemskt kött och även öppna upp för en ny typ av upplevelseturism. Till exempel ser han gärna att Sverige planterar ut visent, den europeiska varianten av bisonoxen!

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 15 May 2014
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 14:17

Relaterade videor