Arkeologen som gräver i samtiden

Mats Burström. Professor i arkeologi, Stockholms universitet

Arkeologi förknippas vanligtvis med forntida utgrävningar. Att hitta och analysera fynd från historiskt viktiga platser det senaste seklet – när det redan finns så mycket bilder, skrifter och till och med vittnesmål – kan tyckas märkligt. Inte alls, menar Mats Burström, och pekar på hur materiella fynd från andra världskriget och kalla kriget kan ge värdefulla insikter. Saker kan locka fram minnen från människor och lyfta fram det vardagliga och jordnära perspektivet i en känd händelse. Som samtidsarkeolog har han bland annat forskat kring en festivalarena från tredje rikets Tyskland, en bilkyrkogård i Småland och sovjetiska baser på Kuba. Just platser med ett mörkt förflutet är viktiga för studier bland samtidsarkeologerna. Det är platser som människor helst vill glömma. Ska man då verkligen gräva bland dessa traumatiska minnen? Mats Burström har ett tydligt svar på den frågan.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 27 March 2014
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 09:14

Relaterade videor