• Anders Bergkvist

  Inte sjutton var det oväntat att risk-kapitalbolag skulle ge sig in i skola, vårdsektorn och äldreomsorgen.
  När man sa att det var ok att driva skola som AB var vi ganska många som sa att detta kommer att få just den effekt som vi fick. Men politiker mfl sa nej … det är idealister som kommer att driva skola. Men med det kassaflödet etc så var det oundvikligt. I USA och i England är det inte ok att tjäna pengar på skola. När en privatskolas rektor har för exklusiv bil så blir det en fråga för styrelsen eftersom föräldrarna ifrågasätter om terminsavgifter går till fel sak.

 • Tuve Wässing

  De som är nöjda med valfrihet inom skolan tillhör de välsituerade i samhället. Klart dom är nöjda!

Naivitet har präglat privatisering av välfärden

Mats Bergman. Professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Carema-skandalen fick många ögon att riktas mot privata spelare i den svenska välfärdssektorn. Inte minst drog det igång en intensiv debatt om vinstförbud. Mats Bergman försöker i sin forskning dra slutsatser av de senaste två decenniernas omvandling av välfärdssektorn där andelen tjänster som producerats utanför den offentliga sektorn ökat snabbt. En viktig slutsats är att konsumenterna är lika nöjda, oavsett vem som står bakom tjänsten.

Men han är ändå kritisk till hur omvandlingen skötts. Privata alternativ finns i många länder men Sverige sticker ut internationellt genom att de skattefinansierade privata skolorna, sjukmottagningarna och äldreboendena i så hög utsträckning är vinstsyftande. Det här ställer stora krav på framförallt upphandlingar och uppföljning. Våra politiker har ibland varit naiva och, menar Mats Bergman, borde lyssna mer på forskarna i de här frågorna.

 • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
 • Datum: 13 March 2014
 • Intervjuare: Pontus Herin
 • Längd: 15:20

Relaterade videor