• Mats L

    Skulle garna sett en djupare diskussion om matematisk kunskap. Det ar sjalvklart att en baskunskap kravs, men forandras tankebanorna om man kan matrisalgebra, differentialekvationer, eller mer avancerade metoder? I sa fall hur?

Angriper människans största frågor med matematik

Olle Häggström. Professor Matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola.

Finns det liv på andra planeter? Det är en fråga som uppehållit Olle Häggström och som han försökt närma sig genom avancerade sannolikhetsteorier. Givetvis finns det inget säkert svar men bara sättet att ta sig an frågan kan i sig ge viktiga kunskaper, menar han. I samtalet med Fjärde Uppgiften berättar Olle Häggström just hur logik och matematik kan användas för att angripa några av mänsklighetens största frågor. Själv är han intresserad av filosofi och engagerad i klimatdebatten. Han berättar också om ett framtidsscenario när datorer som är intelligentare än människan kan utveckla ännu intelligentare maskiner vilket leder till en intelligensexplosion. Ett inte helt osannolikt scenario, menar Olle Häggström, vilket helt kan förändra förutsättningarna för människan och borde börja diskuteras på allvar. Olle Häggström har en populär blogg, se gärna här.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 13 February 2014
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 16:04

Relaterade videor