Därför är Sverige framgångsrikare än Sydeuropa

Magnus Henrekson. Professor i nationalekonomi och VD på Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Vilka ekonomiska mått man än tittar på ligger Sverige bra till i ett europeiskt perspektiv, inte minst om man jämför med södra Europa där flera länder går på knäna. Frågan är vad det beror på. Magnus Henrekson har under en stor del av sin forskarkarriär forskat kring vad det är som gör ett land framgångsrikt. I fallet Sverige ser han framför allt en viktig historisk förklaring: vi hade vår kris i början av 90-talet och genomförde då nödvändiga reformer som andra europeiska länder hoppat över. Det handlar till exempel om att våga släppa svaga industrier som saknar framtid. Men det finns också andra förklaringar som ett stabilt och säkert rättsväsende vilket gör att medborgare och företag vågar lita på spelreglerna och satsa. Den allra viktigaste tillväxtfaktorn för alla länder är nämligen förmågan att fostra kreativa entreprenörer som kan och vågar bygga företag.

I samtalet reflekterar Magnus Henrekson även över de hot som kan bryta framgångarna. Ett svagt utbildningssystem är ett bekymmer. Ett annat är att vi inte vågar låta tillväxtregioner som till exempel Stockholm växa i den takt som är önskvärt.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 12 December 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 19:40

Relaterade videor