Räknar på den kulturella evolutionen

Magnus Enquist. Professor vid centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet.

Den biologiska evolutionen är sedan länge en given sanning för att förklara människans utveckling. Den ”kulturella evolutionen” är däremot både mer ifrågasatt och svårare att definiera. Det handlar om människans förmåga att ta till oss allt ifrån språk och religion till sociala koder och förmågan att lösa problem. Och till skillnad mot biologin är det här något som vi lär oss under livets gång.

Magnus Enquist är från början biolog men har ägnat en stor del av sin forskarkarriär åt att förstå den kulturella utvecklingen. Han leder ett mångvetenskapligt forskarlag som från olika synvinklar försöker förstå området. I samtalet förklarar han bland annat hur matematiken blivit ett viktigt verktyg i denna forskning.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 5 December 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 21:27

Relaterade videor