Det livsfarliga sockret

Ann Fernholm. Disputerad i molekylär bioteknik, Uppsala universitet. Vetenskapsjournalist och författare till boken “Ett sötare blod – om hälsoeffekterna av ett sekel med socker“.

Kostråd i hela västvärlden har i flera decennier varit inriktade på att få oss att äta mindre fett och minska intaget av kolesterol. Enligt Ann Fernholm förklaras detta av att forskare på 1950-talet bestämde att totalnivåerna kolesterol i blodet skulle vara det viktigaste måttet på hälsa. Detta beslut lutar sig fortfarande myndigheter, sjukvård och mycket forskning mot. Det har aldrig ifrågasatts. Hon går i samtalet igenom varför det är fundamentalt att skilja på “goda” och “onda” kolesterolpartiklar.

Ann Fernholm är disputerad biokemist och arbetar sedan 2001 som vetenskapsjournalist. I sin bok “Ett sötare blod” sammanställer hon en uppsjö av forskning som pekar åt samma håll, nämligen att det är höga blodsocker och höga nivåer insulin som är den stora hälsofaran idag. Det kan bland annat öka riskerna för hjärtkärlsjukdom, demens och cancer. Listan kan göras ännu längre. Särskilt för patienter med diabetes pekar Ann Fernholm på flera anmärkningsvärda fall där ett kraftigt minskat intag av kolhydrater har lett till att alla symptom på sjukdomen försvunnit. Men ändå har sjukvården och myndigheter fortsatt att peka på blodfetter och kolesterol som den stora boven, säger Ann Fernholm.

Intervjun gjordes i samarbete med Folkuniversitetet.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 28 November 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 14:10

Relaterade videor