Fria skolvalet ökar segregationen

Anders Trumberg. Filosofie doktor kulturgeografi, Örebro Universitet.

Möjligheten att fritt välja skola infördes för snart 20 år sedan och ett viktigt motiv bakom reformen var att minska den socioekonomiska segregationen i skolan. Anders Trumberg har studerat mönstren i flera mellanstora städer och menar att det inte har hänt, tvärtom har istället det fria skolvalet ökat segregationen. En förklaring är att elever som har det bättre ställt väljer att åka långa sträckor för att undvika skolor i utsatta områden som ligger nära bostaden. Det handlar om elevernas egna önskemål men också, enligt Anders Trumberg, om föräldrarnas vilja. Eftersom den etniska segregationen är tätt sammankopplad med den sociala och ekonomiska gör det också att elever med liknande bakgrund tenderar att koncentreras till vissa skolor. Anders Trumberg menar därför att skolans roll i samhället som en viktig mötesplats mellan olika grupper är hotad.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 7 November 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 17:20

Relaterade videor