Vet mycket om att göra lite

Lena Eskilsson. Docent i idéhistoria, Umeå Universitet.

Har människan alltid skiljt på fritid och arbete? Vad är synen på fritid i olika kulturer? Och vad gör vi egentligen på vår fritid? Internationellt är den här typen av frågor kring fritid, ”leisure”, viktiga i den akademiska världen. I Sverige är forskningen mer begränsad, trots att just synen på fritid går hand i hand med den svenska arbetarrörelsens framväxt det senaste seklet. Som idéhistoriker har därför Lena Eskilsson alltid varit intresserad av människans syn på den tid på dygnet då vi varken arbetar eller sover – den lediga tiden. Hon ger i samtalet de historiska, idémässiga förklaringarna bakom grundläggande värderingar i västvärlden idag, där arbete och aktivitet är överordnad ledighet och kontemplation. Normen för den moderna människan är att hon lever för att arbeta, inte tvärtom. Hon förklarar också hur vår lutherska arbetsmoral i Nordeuropa har flyttats över till fritiden där idealet också är aktivitet och prestation.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 24 October 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 23:09

Relaterade videor