Lagstiftarna ligger alltid steget efter den kemiska industrin

Helena Nilsson. Postdoktor, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro Universitet

Allväderskläder, färger, skidvallor. Det är bara några exempel på produkter som innehåller ett slags organiskt fluorämne, PFOA, som är giftigt.  Bland annat kan det leda till skador på flera av kroppens organ som till exempel levern. Helena Nilsson och hennes forskarkollegor har med nya metoder lyckats mäta extremt små halter av de här gifterna. Det har inte bara gett henne internationell uppmärksamhet utan även påverkat EU som nu förbereder en lagstiftning för att förbjuda gifterna.

En given fråga är naturligtvis hur giftet ens kunnat användas i tillverkningen av till exempel barns kläder men som Helena Nilsson konstaterar: den mäktiga kemiska industrin ligger alltid steget före lagstiftarna.

I samtalet berättar Helena Nilsson engagerat och oroat om hur lite vi vet om många av de ämnen som vi kommer i kontakt med dagligen. Inte minst eftersom de kemiska substanserna blandas med varandra i naturen vilket kan leda till nya gifter enligt den så kallade coctaileffekten.

Många kemister som forskar kring miljögifter blir ett hot mot starka kommersiella krafter. Helena Nilsson vet hur känns. I sin forskning har hon följt skidvallare och lyckats påvisa hur den här gruppen utsätts för höga halter av organiska fluorämnen. Det har väckt ont blod bland vallatillverkare.  Och, som hon konstaterar,  det är ändå bara en liten bransch jämfört med klädindustrin.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 10 October 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 11:46

Relaterade videor