Statistiska ögon på svenska elevers kunskapstapp

Marie Wiberg. Docent i statistik vid Umeå universitet.

I internationella kunskapsmätningar jämförs elevers kunskaper i olika länder. Mörka tidningsrubriker brukar larma om hur svenska elever tappar i kunskap jämfört med andra länder. En som vridit och vänt på de här testresultaten i många år är Marie Wiberg. Hon bekräftar i samtalet att resultaten för svenska elever i dessa mätningar verkligen blivit sämre de senaste åren. Men som statistiker är det hennes utmaning att se bakom de enkla slutsatserna och försöka se mönstren bakom testresultaten och kanske även hitta förklaringar till nedgången. En viktig slutsats, förklarar hon, är att det är de högpresterande elevernas resultat som minskat mest och därmed sänker genomsnittet.

Som erfaren statistiker och som arbetat med många olika slags kunskapsprov, exempelvis Högskoleprovet, kan Marie Wiberg också peka på problemen med den här typen av kunskapsmätningar ämnade för elever i hela världen. Dessa mätningar baseras på det alla deltagande länder kommer överens om vad som är viktigt vilket kan skilja sig från det som ett enskilt land anser är viktigt. Det finns även en problematik med att proven översätts till de olika ländernas språk vilket kan leda till att uppgifterna fungerar på olika sätt i olika länder.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 7 October 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 10:02

Relaterade videor