En filosofisk syn på hatbrott

David Brax. Forskare i praktisk filosofi vid CERGU, Göteborgs Universitet.

I somras blev en kvinna misshandlad i Stockholm därför att hon bar en slöja. Ett typiskt hatbrott som enligt lagboken ska leda till ett högre straff än motsvarande brott utan något rasistiskt inslag. David Brax menar att det finns många olika förklaringar till varför hatbrott ses som särskilt allvarliga, som att de drabbar en hel grupp individer och orsakar mer samhällelig skada. Men bland rättsfilosofer är det en omdebatterad fråga om lagen verkligen ska göra denna distinktion mellan brott. Han förklarar också att det faktiskt inte är säkert att den värsta sortens av rasistiska brott, som till exempel misshandeln av kvinnan med slöja, behöver vara ett tecken på att rasismen ökar i samhället utan skulle också kunna vara att tecken på att rasisterna är mer desperata och känner sig tvingade att agera i ett allt mer fördomsfritt samhälle.

David Brax väcker också den intressanta frågan om den ständigt närvarande vardagsrasismen i samhället riskerar att bagatelliseras därför att det är för mycket fokus på de mest uppenbara och förkastliga hatbrotten.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 5 September 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 16:53

Relaterade videor