Tåget behöver politisk uppbackning

Sebastian Stichel. Professor på institutionen Farkost och Flyg, KTH.

En gång i tiden var tåget det helt dominerande transportsättet, före bilens och flygplanens tid. Den tiden kommer förstås aldrig tillbaka men Sebastian Stichel är övertygad om att tåget är på väg in i en ”andra storhetstid”. Inte minst därför att transportsättet är det mest miljövänliga alternativet. Men trots att Sverige har satt upp tuffa mål för koldioxidutsläpp saknas politiska initiativ för att styra gods- och passagerartrafik till tåget. Det menar Sebastian Stichel är inte heller i linje med EUs direktiv.

I samtalet ger han sin syn på några ständigt återkommande diskussionsämnen, som om Sverige bör investera i höghastighetståg, om avregleringen av tågmarknaden varit lyckad eller ej samt orsakerna till de ständigt återkommande förseningarna i tågtrafiken under kalla vintrar.

Sebastian Stichel har en bakgrund som ingenjör och forskar främst kring tågens teknologiska utvecklingsmöjligheter. Men han är också föreståndare för ”järnvägsgruppen” på KTH, en tvärvetenskaplig forskargrupp som belyser alla aspekter av tågtrafik. Tillsammans har de utvecklat något som kallas för Gröna tåget, ett koncept för framtidens snabbtåg, anpassat till de speciella förutsättningarna i Norden.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 30 August 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 20:37

Relaterade videor