Visst fanns medkänsla på 1500-talet

Annika Sandén. Filosofie doktor i historiaStockholms Universitet.

Annika Sandén ägnar mycket av sin tid åt att läsa gamla domstolsprotokoll från 1500- och 1600-talet. På det sättet försöker hon lära känna människorna som levde under den här perioden och förstå hur de tänkte, kände och agerade. Ett vanligt tankefel är att människorna då var så annorlunda än vi som lever nu, menar hon. Precis som idag oroade de sig för barnen, försökte få vardagen att gå ihop och drömde om den stora kärleken. I samtalet berättar hon om några spännande livsöden som hon stött på, bland annat biskop Angermannus som reste runt i Sverige för att bestraffa dem som vredgat Gud genom att hora eller stjäla. Det fanns på den tiden också ett stort medlidande med samhällets utstötta och Annika Sandén menar att mycket av grunden till dagens välfärdssamhälle lades just på 1500- och 1600-talet.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 11 July 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 17:39

Relaterade videor