Förenar biologi med teknik för banbrytande forskning

Helene Andersson-Svahn. Professor i nanobioteknik, KTH.

På det nya Science for Life Laboratory i Solna utanför Stockholm samarbetar forskare från KTH, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Helene Andersson-Svahn leder här en tvärvetenskaplig grupp som tagit fram en banbrytande metod för att analysera stora populationer av till exempel celler, proteiner eller biomolekyler på kort tid. Det är möjligt genom en metod som kallas för dropp-baserad bioanalys. Forskarteamet har utvecklat ett mikrochip som kan hantera och analysera 10 000 vattenbaserade droppar per sekund, där varje droppe är ca 10 picoliter och innehåller till exempel en cell eller ett protein. Metoden kan ge läkare möjligheten att själva analysera blodprover från patienter på bara ett par minuter, istället för att skicka in proven till ett laboratorium. Metoden kan användas i t ex utvecklingen av nya mer effektiva enzymer eller för att snabbt finna spår av tumörceller hos patienter som drabbats av cancer.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 5 June 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 15:11

Relaterade videor