Därför orsakar stress hjärtsjukdomar

Gunilla Burell. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.

Gunilla Burell och hennes forskningsgrupp fick internationell uppmärksamhet när de härom året kunde påvisa att en professionell ledd stressbehandling efter en hjärtinfarkt minskar risken för fler infarkter. Detta har påverkat forskningen inom så kallad beteendemedicin, det område som hon är specialiserad inom. Men det börjar även påverka sjukvårdens sätt att arbeta och rehabilitera patienter efter hjärt- och kärlsjukdomar.

I intervjun berättar hon om den fortsatta forskningen kring hur vissa beteenden tydligt ökar risken för sjukdomar, inte minst kopplingen mellan stress och hjärtsjukdomar. Men hon förklarar också att all stress inte är dålig, ibland kan den till och med rädda liv. Det är den destruktiva och ständigt närvarande stressen som skapar problem.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 23 May 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 20:00

Relaterade videor