Så kan matematiska formler bidra till mindetektion

Andreas Jakobsson. Professor i matematisk statistik, Lunds Tekniska Högskola

Med hjälp av spektroskopiska mätmetoder så är det möjligt att göra mätningar som kan avslöja om ett visst ämne finns i ett studerat preparat, men mätningarna är brusiga och det behövs avancerad matematik för att verkligen kunna analysera och bedöma om ämnet finns där. Andreas Jakobsson leder en grupp i Lund som blivit internationellt uppmärksammad för sin förmåga att göra dessa analyser. I samtalet förklarar han hur det går till. Men framför allt berättar han om användningsområdena för tekniken. Till exempel går det att på ett effektivt sätt detektera gömda minor och även att avslöja falska läkemedel: två gigantiska problem i tredje världen. Med hans algoritmer och statistiska samband går det även att peka ut bakom vilka kyrkväggar man kan finna gömda konstverk.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 17 May 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 13:41

Relaterade videor