Vill kunna styra elektroners rörelser

Johan Mauritsson. Docent i atomfysik, Lunds Tekniska Högskola.

Johan Mauritssons forskargrupp fick ett internationellt genombrott när de 2008 lyckades filma en elektron som lämnar en atom. Han berättar om hur det handlar om att kontrollera tillräckligt snabba ljuspulser. Tidigare hade forskarna trott att det inte tog någon tid, nu kunde man med ögat se att det faktiskt gjorde det, om än ofattbart kort.

Idag är hans forskning inriktad på att kunna se hur elektroner rör sig i en atom och mellan atomer och molekyler. På sikt är det en stor utmaning att kunna styra elektroners rörelse. Enligt Johan Mauritsson kan hans forskning öka förståelsen för fotosyntesen som ju också handlar om en växelverkan mellan ljus och materia. Växter är skickliga på att omvandla ljus till energi. Om människan kan lära sig från det kan det vara en viktig och svindlande pusselbit för världens energiutmaning.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 26 April 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 13:23

Relaterade videor