Negativa attityder mot invandrare på väg att öka

Orlando Mella. Professor i sociologi, Uppsala Universitet.

Orlando Mella har sedan 2004 mätt svenskarnas attityder gentemot invandrare i den årliga rapporten ”Mångfaldsbarometern”. Vid en europeisk jämförelse ligger Sverige väl till med en överlag positiv inställning till invandring och mångfald bland befolkningen. Men Orlando Mella menar att hans forskning pekar på att det i mångt och mycket handlar om läpparnas bekännelse och att verkligheten ser annorlunda ut. Till exempel visar mångfaldsbarometern att över 30 procent av svenskarna inte interagerar med människor med utländsk bakgrund i sin vardag. Enligt honom finns det ett stort mått av ”politisk korrekthet” i de positiva svaren.
I intervjun berättar han vidare att i den senaste barometern finns tecken på att den negativa inställningen är på väg att öka. Han menar att politiker borde vara mer lyhörda och titta på attityderna när invandringspolitiken utformas. Han ser själv gärna ett tillfälligt stopp i invandringen, annars finns det en risk att de negativa attityderna kommer att öka.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 26 April 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 21:06

Relaterade videor