• Bra! Mycket konkret och bejakande när du Eva beskriver kreativitet och vad som främjar detta i klassrumskulturen. Ser fram emot kommande resultat och kunskaper från denna viktiga forskning! / Thomas de Ming

Lek väcker kreativitet

Eva Hoff. Lektor i psykologi, Lunds Universitet.

Kreativitet är ett område som ofta förknippas med organisationer. Ett företag vill bli mer kreativt och innovativt för att bli mer lönsamt. Psykologer, som Eva Hoff, forskar kring individers kreativitet. En utmaning här är själva mätningen av en människas kreativitet. Eva Hoff berättar i samtalet om ett test som går ut på att bygga något av en uppsättning pappersbitar i olika färger och former. Ju mer oväntad lösning, desto högre är kreativiteten.

Hon är specialiserad på barns kreativitet, för närvarande i ett projekt som granskar vilken typ av skolmiljö som bäst uppmuntrar elevernas kreativitet. En viktig faktor här är att elever som löser uppgifter på ett annorlunda och nytt sätt också får beröm för detta.

Barn kan lära sig bli mer kreativa men det kan även vuxna. Eva Hoff berättar om experiment som visar att när vuxna tvingas leka ökar samtidigt förmågan till att tänka kreativt.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 26 April 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 19:10

Relaterade videor