Västvärldens ekonomiska dominans vid vägs ände

Hans Sjögren. Professor i ekonomisk historia vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet.

De senaste hundra åren har USA och Europa dominerat världsekonomin. Kolonialisering och en tidig industrialisering har varit viktiga faktorer. Men det har inte alltid varit så. Hans Sjögren är professor i ekonomisk historia och förklarar varför den ekonomiska makten ständigt har skiftat över tid. Finanskrisen kan vara ett tecken på västvärldens urholkade ställning och mer tecken lär komma. I västs ställe håller Kina och oljestaterna på att snabbt växa fram som nya stormakter.

Hans Sjögren berättar också om sin forskning kring svenska finansfamiljer som Stenbeck och Kamprad och deras viktiga roll för svenskt välstånd. Men precis som länder finns det även här inneboende mekanismer som försvårar för finansdynastierna att överleva generation efter generation.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 26 April 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 23:38

Relaterade videor