Det sjätte massutdöendet

Linda Laikre. Professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Fem gånger har jorden råkat ut för en närmast total utarmning av alla arter, den senaste var dinosauriernas undergång. Linda Laikre menar att vi just nu är mitt inne i den sjätte massutdöendet och den här gången är det människans fel. Hon är professor i populationsgenetik och är specialiserad på bevarandegenetik som är sprunget ur insikten att vi förlorar biologisk variation med minskade populationer av en art. Ett aktuellt exempel är naturligtvis den svenska vargstammen och Linda Laikre är ofta anlitad expert i diskussionerna om vargjakt. Här förklarar hon varför forskningen säger att vargstammen tvärt om borde öka för att minska problemet med inavel och nå en bättre biologisk variation. Hennes forskning pekar också på problematiken med att dagens vargpopulation är grundad på blott fem individer.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 26 April 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 21:12

Relaterade videor