Så påverkar SD svensk politik

Niklas Bolin, universitetslektor statsvetenskap, Mittuniversitetet

Sverigedemokraterna har varit det mest framgångsrika partiet de två senaste valen. Men har partiets politik fått genomslag i verkligheten? På lokal nivå är svaret ja, där kan man nämligen tydligt se hur kommuner där SD innehar vågmästarposition är mer restriktiva mot flyktingar än andra kommuner, menar Niklas Bolin som forskar kring just partiets politiska inflytande. På nationell nivå, däremot, har inflytandet snarare varit negativt, där de andra partierna drivit igenom en invandringsvänlig politik eftersom de tävlat om att ta avstånd från Sverigedemokraterna. Men det finns tecken på att det håller på att ändras. Niklas Bolin berättar i samtalet hur han ser tydliga signaler efter valet på att såväl media som politiker har närmat sig Sverigedemokraterna i retoriken, i tankegångarna och även i konkreta förslag.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 16 March 2015
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 10:17

Relaterade videor