Vit migration

Catrin Lundström. Docent i sociologi, Linköpings universitet

Invandring ses slentrianmässigt som att mindre privilegierade människor flyttar till ett rikt land, som Sverige, och blir underklass. Men migration är förstås bredare än så. Catrin Lundström har i sin forskning studerat svenska kvinnor som flyttar till nya länder, bland annat USA och Singapore. Det handlar i många fall om välbärgade kvinnor som flyttat på grund av jobb eller kärlek.

I samtalet med Fjärde Uppgiften pekar hon på flera slutsatser som förvånat henne. Bland annat hur snabbt många anpassat sig till en annan syn på jämlikhet i sitt nya land, där kvinnorna tillsynes okomplicerat anpassat sig till ett liv där de är beroende av en man och i många fall med hemhjälp. Det visar hur värderingar som vi tror ligger djupt i själva verket enkelt kan släppas i nya miljöer. En annan slutsats är hur vitheten ger tydliga privilegier och snabba vägar in i ett nytt samhälle.

Det viktigaste, menar Catrin Lundström, är hur hennes forskning kan lära svenskar om synen på oss själva där vithet och svenskhet går hand i hand. Framför allt kan den få oss att se på invandringen till Sverige med nya ögon. Hon släpper en bok om sina studier i maj 2014 som går att läsa mer om här.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 12 June 2014
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 15:49

Relaterade videor