• Lars Af Petersens

    Väldigt intressant och bra förklarat, tackar!

Den fantastiska hjärnan

Gustav Nilsonne. Medicine doktor, kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Förmågan att förutspå händelser i framtiden är en av de viktigaste skillnaderna mellan människan och djuren. Det ger oss naturligtvis stora fördelar, men kan också skapa oro och stress. Inte minst i dagens samhälle där möjliga hot och bekymmer inom en snar framtid är så många och komplexa att våra hjärnor helt enkelt inte hunnit anpassa sig än.

Gustav Nilsonne forskar kring de mekanismer i hjärnan som möjliggör den här och andra psykologiska egenskaper som att känna empati, bli förälskad, fatta beslut och så vidare. I samtalet belyser han flera fascinerande fenomen som är möjliga på grund av den fantastiska hjärnan. Till exempel aktiverar andra personers känslotillstånd samma delar i vår egen hjärna som i den andras. Den speciella känslan av att ”dela en annans känslor” har alltså en verklig förklaring. Gustav Nilsonne berättar i samtalet också om hans mest aktuella forskning kring hur sömnbrist påverkar våra känslor.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 14 November 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 14:33

Relaterade videor