Så har skärmkulturen förändrat vårt läsande, skrivande – och även tänkande

Johan Elmfeldt. Filosofie doktor i litteraturvetenskap. Docent i svenska med didaktisk inriktning. Malmö Högskola.

Medierevolutionen har helt förändrat unga människors läsande och skrivande. Till exempel skriver de kortare, enklare och mer inriktat på ren kommunikation.

Johan Elmfeldt har i flera år forskat kring vad den här ”skärmkulturen” betyder för ungas förmåga att skriva och läsa. Och faktiskt även ungas sätt att förhålla sig till världen, eftersom ord styr våra tankar.  Som dekan för Malmö Högskolas lärarutbildningar har han även intresserat sig för hur undervisningen bör anpassas till det helt nya medielandskapet. Här betonar Johan Elmfeldt vikten av att bejaka och anpassa sig till utvecklingen som förstås inte går att vrida tillbaka. Det finns mycket positivt, som att unga idag skriver mer än någon annan generation. Samtidigt visar forskningen att unga idag har svårare att ta till sig längre texter, som böcker, och här har anpassningen till det nya en gräns, menar Johan Elmfeldt. Det finns fortfarande ett stort egenvärde att tränga sig in i långa texter. Som August Strindbergs Fröken Julie!

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 8 August 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 15:48

Relaterade videor