• Är det så enkelt att vi patienter kräver för mycket, och läkarna går med på vår vilja? Vid en närmare granskning visar det sig att orsaken till antibiotikaresistensen är mer komplex, ligger utanför Sveriges gränser och rör stora enheter, som möjligheten att utveckla nya antibiotikum och den utmaning som en ökad handel inte minst med mindre utvecklade länder innebär.

    http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/9175669014.pdf

Antibiotikaresistensen i världen har nått vägs ände

Otto Cars. Professor i infektionssjukdomar, Uppsala Universitet.

Otto Cars berättar hur en massiv överanvändning av antibiotika kunnat leda till att människor blivit motståndskraftiga mot det viktiga läkemedlet. Om detta tidigare var kontroversiellt är det idag få som ifrågasätter den här allvarliga utvecklingen som Otto Cars menar har accelererat och nu är nära vägs ände. Inte minst därför att läkemedelsbolag inte klarar av eller inte har ekonomiska incitament för att ta fram nya antibiotikapreparat. Värst är läget i tredje världen men det går inte att isolera sig från problemen eftersom de resistenta bakterierna sprids i bland annat vatten. Han går så långt att han liknar det vid en pandemi.

Otto Cars är en internationell auktoritet inom området och ägnar idag sin mesta tid åt att åka runt i världen för att påverka politiker och förändra ”hela systemet” kring antibiotika. Han saknar framförallt en global samordning. Men han är fortfarande knuten till forskningsprojekt som i Uppsala bland annat handlar om hur olika antibiotikapreparat kan kombineras för att uppnå ny effekt och möjligtvis slå ut resistenta bakterier.

  • Twittra på Twitter Tipsa på Facebook Lyssna på iTunes
  • Datum: 26 April 2013
  • Intervjuare: Pontus Herin
  • Längd: 18:15

Relaterade videor